Ціль 14. Збереження морських ресурсів

Збереження внутрішніх вод від хімічного забруднення є запорукою запобігання забрудненню морських вод та поєднує в собі цілі 6 “Чиста вода та належні санітарні умови” та цілі 14 “Збереження морських ресурсів”.

Запобігання забрудненню земель, ґрунтових вод, продуктів харчування хімічними речовинами можливе через оптимізацію сівозміни та покращення методів обробітку ґрунту. Це, у свою чергу, дозволить зменшити використання мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин.

Боротьба з водною ерозією допомагає зберегти ґрунтовий покрив та покращити інфільтрацію опадів ґрунтами. Це сприяє зменшенню забруднення водойм, покращенню забезпечення вологою рослин, збільшенню рівня ґрунтових вод.

У рамках проекту в Херсонській області закладається дослідна ділянка з крапельним зрошенням, одним із найефективніших та найбільш раціональних способів використання прісної води для потреб сільського господарства.

Інтегроване управління природними ресурсами із широким застосуванням лісових насаджень та лук дає змогу покращити рівень та якість природних водойм і ґрунтових вод, а також розпочати процес самоочищення