Ціль 2. Подолання голоду

Ціль 2 “Подолання голоду, розвиток сільського господарства” полягає у покращенні валового виробництва, стабільності постачання, а також у популяризації збалансованого харчування.

Валове виробництво сільськогосподарської продукції помітно покращиться з використанням ресурсозберігаючих  підходів. Досягнення нульового рівня деградації ґрунтів дасть змогу не тільки втримати сучасний рівень продуктивності сільськогосподарських земель, а й значно збільшить урожайність земель за рахунок селекції. Покращення систем живлення та захисту рослин позитивно вплине на збільшення валового збору основних сільськогосподарських культур.

Стабільність постачання. Застосування новітніх аграрних технологій, адаптованих до змін клімату, забезпечить та гарантує стабільність поставок продуктів сільського господарства, та незмінність цін у середньо- та довгостроковій перспективі.

Збалансоване харчування. Розвиток лісосмуг, а саме розвиток горіхівництва та бджільництва, більше різноманіття сільськогосподарських культур, зокрема бобових, дасть змогу забезпечити населення більш якісними і різноманітними культурами, що позитивно вплине на біорізноманіття продуктів харчування в раціоні.