Ціль 7. Доступна та чиста енергія

Ціль 7 “Доступна та чиста енергія” реалізується в рамках проекту через використання відновлювальних джерел енергії. Застосування сидератів та покривних культур дає змогу використовувати сонячну енергію не тільки протягом вегетації основної культури (в середньому 120 днів), а й впродовж всього сезону (приблизно 210 днів). Пожнивні рештки культур, що залишаються на поверхні поля, захищають ґрунт від сонячної радіації.

Окрім цього, деревина та хмиз, отримані при розчистці та прорідженні лісосмуг, слугують паливом для обігріву домівок та об’єктів інфраструктури, а також як сировина для виробництва паливних пелет та брикетів. В рамках проекту передбачається популяризація цього виду господарської діяльності.