Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання

Ціль 1 “Подолання бідності” та ціль 8 “Гідна праця та економічне зростання” взаємозалежні, оскільки Україна відноситься до країн з найнижчими показниками доходу на душу населення та характеризується високим рівнем безробіття. Досягнення цілі формування ринку праці та середовища для економічного зростання є основною умовою подолання бідності.

Опустелювання як фактор бідності. Досягнення нульового рівня деградації ґрунтів забезпечить стійкий розвиток сільського господарства в степовій та лісостеповій зоні України і дозволить запобігти масовій міграції сільського населення.

Зайнятість населення як фактор економічного зростання. Розвиток економічно ефективних ланцюжків доданої вартості надасть змогу людям на сільськогосподарських територіях отримати роботу з гідною заробітною платою, підвищить рівень самозайнятості, та тим самим покращить рівень життя. За підтримки проекту розвиватимуться такі напрямки:

  •  альтернативна енергетика на лісосмугах;
  • горіхівництво та садівництво;
  •  бджільництво;
  •  відпочинок та рекреація.