Лісосмуги

Національний брифінг з пошуку ефективних рішень для  управління лісосмугами 

Довідка:  Лісові смуги відіграють ключову роль у захисті ґрунтів, адже знижують швидкість вітру, затримують сніг на полях, зменшують поверхневий стік талих вод та зменшують ерозійні процеси,  попереджають вітрову ерозію ґрунту, а також підвищують і стабілізують урожайність сільськогосподарських культур.

Проте це території, що фактично випали із обробітку та догляду, насадження на яких залишаються нічийним майном, бо їхні балансоутримувачі невідомі. Нині лісосмуги знаходяться переважно на землях запасу, резервного фонду та загального користування, обліковуються на балансах селищних рад або об’єднаних територіальних громад (ОТГ), які не мають належних знань, коштів, засобів і бажання доглядати за лісосмугами. Таким чином головними відкритими питаннями залишаються хто і навіщо має взяти лісосмуги на баланс і нести відповідальність за їхнє збереження та їхній стан?

З огляду на те, що в Україні ситуація зі створенням і утриманням лісових смуг ускладнюється тим, що не існує належного механізму для урегулювання питань, пов’язаних з юридичними правами користування лісосмугами, удосконалення їхньої охорони та захисту, відновлення та реконструкції. У контексті боротьби з деградацією земель важливим аспектом є розроблення відповідних механізмів.

ФАО в Україні в рамках імплементації проету «Інтегроване управління природними ресурсами деградованих ландшафтів лісостепової та степової зон України» ставить завдання щодо формування ефективних моделей інвентаризації лісосмуг та удосконалення управління ними.

Відповідно, метою брифінгу є публічне оговорення потенційних підходів  щодо сталого використання та управління лісосмугами, на прикладі взаємодії сільських рад, ОТГ, агровиробників та інших зацікавлених сторін; виявлення поточних проблем в сфері використання та управління лісосмугами з боку всіх зацікавлених сторін.

Очікувані результати:

  • Виявити і сформувати фокус-групу в Харківській області для подальшої імплементації пілотних проектів зі сталого управління лісосмугами;
  • Розпочати формування мережі сілськогосподарських виробників та інших користувачів лісосмуг, що мають позитивний досвід управління лісосмугами;
  • Визначити головні проблемні питання та потенційну аудиторію для проведення опитування щодо побудови ефективних моделей управління лісосмугами;
  • Посилити діалог між органами місцевого врядування, обласними та регіональними органами влади, агровиробниками та іншими зацікавленими сторонами щодо здійснення ефективного управління лісосмугами.

Питання до обговорення:

  • Впровадження пілотного проекту на основі комплексного підходу щодо управління та використання лісосмуг в Україні;
  • Інвентаризація лісосмуг як основа проектування пошуку ефективних управлінських рішень;
  • Урегулювання питань, пов’язаних з юридичними правами користування лісосмугами та удосконалення їхньої охорони, захисту, відновлення і реконструкції;
  • Іноваційні методи проектування і впровадження системи господарських заходів у лісосмугах.

Цільова аудиторія:

Представники провідних українських центрів та інституцій, які займаються питаннями лісового господарства та агролісомеліорації (освіта, лісовпорядкування тощо); представники юридичних структур, що працюють у сфері земельного права; представники ОТГ та сільських рад; агровиробники та приватні землевласники України; представники землевпорядних структур, громадських організацій та ЗМІ.

Програма заходу та реєстрація: https://healthy-soils.org.ua/anonsi/natsional-nyy-bryfinh-z-poshuku-efektyvnykh-rishen-dlia-upravlinnia-lisosmuhamy/