Проблематика ґрунтів

  1. Сучасний стан ґрунтів
  2. Передумови деградації
  3. Види деградації
  4. Польові дослідження

Ґрунтовий покрив України дуже різноманітний. За даними великомасштабного ґрунтового обстеження у 1957-1961 роках, в Україні нараховується близько 650 видів ґрунтів і 4000 таксономічних одиниць.

У Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» зазначають, що площа ґрунтів чорноземного типу, які мають найвищу потенційну родючість, становить 27,8 млн га або 46 % від загальної площі країни.