Сучасний стан ґрунтів

Ґрунтовий покрив України дуже різноманітний. За даними великомасштабного ґрунтового обстеження у 1957-1961 роках, в Україні нараховується близько 650 видів ґрунтів і 4000 таксономічних одиниць. У Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» зазначають, що площа ґрунтів чорноземного типу, які мають найвищу потенційну родючість, становить 27,8 млн га або 46 % від загальної площі країни.


Джерело: Карта ґрунтів України за редакції М.К. Крупського, 1977 р.

В агроекосистемі ґрунт потребує постійної компенсації енергетичних втрат, адже поживні речовини втрачаються внаслідок виносу під час збору врожаю. У випадку дисбалансу ґрунтовий покрив втрачає свою родючість і деградує.

В Україні поширені всі види деградації ґрунтів, які виокремлює ФАО. До прикладу, засолення та вітрова ерозія притаманні степовій зоні України, підкислення – лісостеповій.

 

Найбільш поширеним видом деградації ґрунтів України є втрата гумусу і поживних речовин. Протягом 1990-2010 років середньозважений вміст гумусу знизився на 0,22 % в абсолютних величинах, що особливо відчутно в степовій зоні.


Динаміка вмісту гумусу в ґрунтах України.Джерело: Періодична доповідь про стан ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення України, 2015 р.

Основною причиною дегуміфікації ґрунтів є гострий дефіцит органічних добрив. Ускладнює ситуацію переважне застосування азотних мінеральних добрив. Природними джерелами компенсації втрат гумусу є рослинні та тваринні залишки, продукти життєдіяльності мікроорганізмів, побічна продукція, сидерати та інше.


Динаміка внесення органічних добрив у ґрунти України.Джерело: дані Держстат України, http://www.ukrstat.gov.ua

Одним з найнебезпечніших і досить поширених видів деградації ґрунтів в Україні є водна та вітрова ерозія, що призводить до поступового вимивання і знищення верхнього родючого шару ґрунту. Інформація про те, яка площа української землі охоплена водною і вітровою ерозією, відсутня, оскільки постійний моніторинг цього виду деградації не проводиться.


Прояви водної ерозії в Полтавській області.

У 2007 році Україна постраждала від масштабної пилової бурі, яка охопила Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку області. Втрати ґрунту становили приблизно 200-300 т/га, було пошкоджено від 2 до 4 см верхнього родючого шару ґрунту.


Результати пилової бурі в Миколаївській області (23-27 березня 2007 року).Джерело: Тараріко О.Г., Фролова О.М., Греков. В.О., Дацько Л.В., 2007.