Види деградації

Роль ґрунтів оцінюється за їхньою функцію виробляти біомасу та за їхньою родючістю. Ґрунт є основою сільськогосподарського виробництва – 95 % нашого продовольства вирощується на землі . Виконуючи ряд надзвичайно важливих функцій, ґрунти також впливають на стан інших компонентів біосфери. Деградація ґрунту веде не лише до дестабілізації продовольчої безпеки населення планети, але й до порушення природного балансу в біосфері.

За даними ФАО, 33% ґрунтових ресурсів нашої планети деградували в результаті ерозії, засолення, ущільнення, окислення чи хімічного забруднення. Загалом ФАО виокремлює 9 основних видів деградації ґрунтів:


Джерело: FAO http://www.fao.org