Термінологія

Агроекологія

Агроекологія – це галузь знань на межі екології та агрономії, що досліджує можливості раціонального використання сільськогосподарських земель для одержання продукції рослинного і тваринного походження при одночасному збереженні природних ресурсів (ґрунтів, природних вод, атмосферного повітря тощо), біологічного різноманіття і захисту середовища існування людини та виробленої продукції від забруднення.