Термінологія

Стале землекористування

Стале землекористування – використання земельних ресурсів, включаючи ґрунт, воду, тварин і рослин, для виробництва товарів та для задоволення мінливих потреб людини, при одночасному забезпеченні довготривалого виробничого потенціалу цих ресурсів і підтримання їхніх екологічних функцій.