Українське ґрунтове партнерство

Деградація ґрунтів визнана одним з глобальних викликів, що загрожують нашій планеті.

Глобальне ґрунтове партнерство (ГҐП) засновано у грудні 2012 року. Цей механізм визнаний у всьому світі, а його діяльність спрямована на загальне висвітлення проблем ґрунтів у Глобальному порядку денному. Основними цілями ГҐП є популяризація сталого управління ґрунтами, що є запорукою здоров’я та продуктивності земель, а також підтримка у забезпеченні основних екосистемних послуг для покращення продовольчої безпеки та харчування, адаптації до змін клімату, та сталого розвитку.

Україні належать продуктивні землі, особливо ґрунти, насичені органічними речовинами, – чорнозем. Проте провідні українські ґрунтознавці оцінюють, що 13,4 млн га, у тому числі 10,6 млн. га орних земель, зазнають впливу водної ерозії. Території, які найбільше постраждали внаслідок ерозії (≤ 70%), розташовані в південних і східних регіонах країни (> 70%). Збільшення площ еродованих земель в Україні коливається від 80 тис. га до 90 тис. га на рік. Брак сучасних досліджень ерозії ґрунтів, відсутність стабільного моніторингу ґрунту, а також складні інституційні структури сповільнюють розвиток підходів, спрямованих на боротьбу з деградацією земель на національному рівні. Таким чином, незважаючи на численні ініціативи, питання захисту земельних ресурсів все ще розглядаються як другорядні. Міжнародна ґрунтова спільнота готова підтримати розвиток потенціалу на національному міжвідомчому рівні для створення єдиної та визнаної платформи захисту ґрунтів для уникнення фрагментації зусиль та втрати ресурсів.

Українське ґрунтове партнерство (УҐП), як частина субрегіонального Євразійського ґрунтового партнерства (ЄАҐП) і Європейського ґрунтового партнерства (ЄҐП) під егідою Глобального ґрунтового партнерства, буде діяти як єдина національна платформа, що сприятиме діалогу та співпраці між зацікавленими сторонами на рівні країни. УҐП відіграватиме важливу роль у відстоюванні та координації ініціатив для боротьби з деградацією земель. Це забезпечить належне представлення українських ґрунтів у світовій спільноті, а також розвиток відповідного діалогу та прийняття рішень на національному рівні. Національне ґрунтове партнерство представлятиме спільні зусилля провідних державних установ, що мають значний досвід у галузі ґрунтознавства.

Довідково:

П’яте Пленарне засідання Євразійського ґрунтового партнерства (ЄаҐП) відбулося у Республіці Молдова (м.Кишинів) з 30 вересня по 1 жовтня.

Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН у 2017 р. було запропоновано створити Міжнародну мережу чорноземів (International Network of Black soils, INBS) в рамках Глобального ґрунтового партнерства. Метою даної мережі є сприяння збереженню і забезпеченню тривалого терміну продуктивності чорноземів та інших ґрунтів з високим вмістом гумусу шляхом сталого управління ґрунтовими ресурсами. Чергова 2-га зустріч Міжнародної мережі чорноземів відбулася 4-5 жовтня 2019 р. в м. Кишинів (Республіка Молдова).